Tag Archives: 2015

Funsaic , ,

Projecte realitzat mitjançant el software ROLOC. Transformation chromatic stripes, creat juntament amb Pau Artigas (taller Estampa). Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera […]

Roloc , ,

ROLOC. Transformation chromatic stripes Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans. Seguidament es […]

2015_LE, Cuaderno de lectura comparada.

LE, CUADERNO DE LECTURA COMPARADA. Utilización del texto genético y del gramatical a través del Alineamiento de secuencias. Resumen Este artículo pretende presentar una lectura performática entre dos actores-lectores en directo de un fragmento del cuaderno LE a modo de Alfabeto por palabras (Spelling Alphabet) que, a través del método de Alineación de secuencias compara […]