Tag Archives: 2014

Ensaic , ,

Projecte realitzat mitjançant el software ROLOC. Transformation chromatic stripes, creat juntament amb Pau Artigas (taller Estampa). Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera […]

Col·lecció Alineaments ,

  La Col·lecció Alineaments es presenta en forma de quadern i consta, fins al moment, de 4 números. Cada publicació està formada per l’alineació d’un fragment de dos llibres, cada un d’ells és seleccionat per un científic i per algú de l’àmbit de les humanitats, conformant parelles que mostren els seus propis i individuals interessos. […]

Wagensber’s Alphabets ,

  Projecte de Traducció basada en l’equivalència numèrica entre l’ordre numèric i l’ordre alfabètic d’acord amb alguns aforismes del físic Jorge Wagensberg del seu llibre “Si la natura és la resposta, quina era la pregunta?” Aforismes: w1 clasificar es comprimir w2 comprimir es comprender w3 crear es seleccionar w4 mirar es fijar la vista