Tag Archives: 2012

Linea fina entre HICA i Hangar ,

veure projecte: http://www.eloipuig.com/hicahangar   Es basa en crear la unió entre la distància geogràfica exitent entre HICA (Inverness-shire, Scotland, UK) i Hangar (Barcelona). Es creen dues línies, una que va d’Hica a Hangar i una altra que va d’Hangar fins Hica. Ambdues línies variaran segons els canvis del temps climatològic a HICA (Scotland) i del […]

Geo-color , , ,

  Partint de tres fotografies d’Hangar i tres de HICA, cadascuna d’elles és representada des de diferents escales, una presa de la localització en un mapa de Google, una presa de la façana exterior i una presa d’una dependència interior. Cadascuna d’aquestes sis preses fotogràfiques conviuen amb la seva pròpia representació cromàtica, és a dir […]

Localització simultània ,

Aquesta peça es basa en una lectura per a l’acte inaugural o tancament de l’exposició Simultanious translation a la la galeria HICA a Escòcia (2012). Utilitzant la comunicació on-line es realitzarà una lectura en basada en la geolocalització de l’espai on es realitza la lectura, Inverness (Escòcia) i a Hangar (Barcelona). A Hangar és visualitzarà […]

13 walls in one ,

      13 walls in one és una obra pensada per a l’exposició col.lectiva envelopebook a la Galeria Ferran Cano de Barcelona. Cadascun dels 13 artistes presenta el seu treball en una de les 13 parets de la galería. A la paret que em corresponia, la n. 11, hi represento un diàleg entre totes […]

Presentació HICA

    Presentació de cinc obres com a resultat de les experiències realitzades mitjançant el mètode de “l’Alinemament de Seqüències”. Mètode cientific per elaborar noves narratives dins de la relació entre art i ciència, tot mostrant les dificultats per “traduir” les idees entre ambdues disciplines. Highland Institute for Contemporary Art (Escòcia) HICA, Dalcrombie, Loch Ruthven, Dores, […]

Renga-Ronda , ,

Aquest llibre és el resultat de l’alineació dels poemes de dos autors, Alec Finlay i Martí Sales. Forma part de l’exposició individual al Highland Institute for Contemporary Art i intenta establir un diàleg entre dos espais, el Highland escocès on es troba el HICA i Hangar (centre de producció i investigació d’arts visuals) de Barcelona. […]

Carpentier seeds ,

“El Viatge a la llavor” és un relat d’Alejo Carpentier. La narració d’aquest escriptor planteja una sèrie de qüestions de gran interès per la seva configuració temporal. El relat es caracteritza per la seva temporalitat invertida. En el relat es narra la vida de Don Marcial, amb la particularitat que la narració s’inicia el dia de […]

TE LA (Text Local Alignement) ,

  Existeix alguna estructura interna en la relació entre les descripcions de ciència i ciutat? Es repeteix algun patró que pugui caracteritzar aquesta relació? Hem construït un dispositiu per a que l’espectador ho pugui fer relacionant mitjançant un alineament local (TE LA) de la narració de dos vídeos del projecte Science of the city Projecte […]

Geburte-c ,

Amb l’objectiu de definir els mètodes de treball d’un equip d’investigació apliquem les seves pròpies eines per fer una aproximació. Mitjançant un “alineament de seqüències” aplicat a les transcripcions d’unes entrevistes a l’equip de recerca de Genòmica Computacional (Barcelona Supercomputing Center) aconseguim un nou text que compara els caràcters que es repeteixen. Aquestes transcripcions alineades […]

Sara canta ,

    Resultat de l’alineament (mètode de genòmica computacional) realitzat pel programari Swat5 de la cançó “Ten Little injuns” i la interpretació que en fa Sara, una nena de 2 anys de edad. La capacitat per formar plurals, algunes conjugacions verbals, etc., porta al nen a cometre errors: es tracta del fenomen de la regularització. […]