Speresaic , ,

Projecte realitzat mitjançant el software ROLOC. Transformation chromatic stripes, creat juntament amb Pau Artigas (taller Estampa).
Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans.

Speresaic

 

Speresaic: evocació per colors, ordenació per bandes de color i selecció d’un espai molt concret de Barcelona per una ciutadana de Zagreb.

Aquest llibre forma part de l’exposició The New Materialisms (Station 3.4) a la Galeria grey-area a Korcula i intenta establir un diàleg entre dos espais, el croat i Barcelona, ciutat on visc.

Speresaic presenta la relació entre una selecció de fotografies de la Plaça Sant Pere de Barcelona i la codificació d’aquestes a través d’Roloc a partir de la selecció cromàtica de Lili Bomeštar. Lili va visitar Barcelona durant el mes de maig de 2014. Presento en aquest llibre com la traducció cromàtica d’un espai connectat amb el record d’algú que visita per primera vegada aquest espai.

Imatges: Plaça Sant Pere de Barcelona fotografiada durant el mes de juliol de 2016.
Colors: R:0 G:119 B:139 / R:0 G:142 B:170 /  R: 201 G:151 B:0 / R:182 G:12 B:47 / R: 140 G:133 B:123  seleccionats per Lili Bomeštar.