Contam ada , ,

La sèrie Torvix és un conjunt de peces de vídeo descarregades de la xarxa en les que es pot escoltar una veu, en algunes com a discurs altres com cançó. Torvix (text-order-vídeo) és una aplicació que reordena l’edició de vídeo segons el text que s’escolta i ho fa segons l’ordre en què apareixen les lletres de l’abecedari. Un muntatge entretallat que respon a la numeració en la que es troben les lletres de les paraules de l’àudio del vídeo. Desvirtuant, d’aquesta manera, el muntatge original.

El nostre compromis és, anem estudiant ja el peatge, que es una de les mesures que s’esta proposant cada cop amb més força, perque si no és suficient amb la zona de baixes emisions, evidentment el que no és una opció és no actuar, nosaltres ens hem compromés al 2030 reduir un 50 per cent les emisions, i ho hem de fer, si o si .