Tilotama-Kotekan Alignment

Tilottama-Kotekan Alignment es basa en la comparació dues imatges donades. D’una banda la imatge de la nimfa Tilottama protagonista de la llegenda hindú dels asuras Sunda i Upasunda, i responsable de provocar la destrucció mútua d’aquests per l’amor cap a ella. Fins i tot els déus Shiva i Indra es descriuen com enamorats de Tilottama. El dibuix és obra del pintor indi Raya Ravi Varma i és una clara fusió de les tradicions indígenes amb les tècniques de l’art acadèmic europeu. I d’altra banda, l’altra imatge és una fotografia d’un Kantilan Gangsa, que forma part del conjunt d’instruments balinesos anomenat Gamelan. L’estiu de 2018 Víctor Ojeda, component del grup Gamelan Penempaan Guntur, escriu una partitura per Gamelan que posa música a la llegenda.

La comparació entre les dues imatges s’ha dut a terme a través d’Sigmament, programari d’alineació d’imatges realitzat per Marc Padró i basat amb el mètode d’alineament de seqüències utilitzant l’algoritme de Needleman-Wunsch.

Tilottama-Kotekan Alignment és presentat en diàleg amb l’obra de Pinot Gallizio Industrial Painting de l’any 1985. Com a artista i membre situacionista, intentava subvertir la mercantilització capitalista de la vida quotidiana. Aquesta obra pretenia adaptar-se a les tècniques de fabricació mecanitzades per desafiar els models establerts per a la producció i distribució d’art. Es tracta d’un llenç pintat de 174 metres enrotllat dels quals es mostren només uns deu metres de longitud. Es va realitzar utilitzant una pseudo-màquina de pintura de baixa tecnologia, simulant una producció industrial aqunque mantenint l’entitat de peça única.

Exposada a la Galeria 13 Espacio Arte de Sevilla, del 30 de novembre de 2018 al 5 de gener de 2019.

tilottama_1

tilottama_2

tilottama_3

tilottama_4

tilottama_5

tilottama_6

Categories: PRJ