The white wall ,

“El muro blanco sosiega al vidente, quien a su vez redobla esa blancura con el sosiego de la mirada.”
Jorge Guillén. El argumento de la obra. 1969

Aquest treball es presenta en directe a través d’una lectura mitjançant el llenguatge de lletrejar, “fonètic spelling”. Pretén descobrir un missatge que parla d’alló que s’amaga rere la codificació. Per a això es mostra una frase de J.Guillén del seu llibre “El argumento de la obra” i que no és mes que una reflexió sobre l’espai de lectura en què es troba el text escrit.