Testaconfeso ,

Les fronteres de la credibilitat a través dels medis de comunicació es troben en un tràgic punt de feblesa, el progressiu domini i monopolització de les grans agències de notícies han debilitat els seus propis fonaments, la transmisió de la informació. El periodisme amb les seves tradicionals estructures s’esgota i es torna estèril. Testaconfeso s’inserta dins d’aquest marc critic amb les fonts d’informació. Amb l’aparició de nous sistemes i focus d’eleboració de continguts d’informació independents de qualsevol corporació comercial o política, la proliferació de textos per la red no ha fet més que incrementar la confusió vers una realitat cada cop més complexa.
Nous conceptes com els “Hoax” també formen part d’aquest context, ja que a partir d’una informació falsa, aquesta es distribueix per la red per a crear una situació incerta nascuda a partir d’un inocent divertiment internauta. La part auditiva presenta una selecció de locucions de les poesies dels darrers pensaments del poeta Jorge Luis Borges i de Gabriel García Marquez i es barregen a mode de Cut-up amb fragments dels missatges de despedida dels joves terroristes islàmics abans del suicidi, o amb fragments de les declaracions o arrepentiments dels presos condemnats a mort de l’estat de Texas. Testaconfeso es desenvolupa entre espais fronterers, les fronteres ente vida i mort, entre verdader o fals, entre realitat o manipulació. La creació de veritats i de les seves distorsions.
Tots aquests fragments son plantejats sota dos tipologies d’imatges. El primer conjunt conté un grafisme bàsic de linies elementals, i connoten ideologia, podrien ser logotips de grans empreses, de grups religiosos, o de moviments politics. L’altre conjunt d’imatges provenen d’una intencionada deshubicació per configurar un entorn obscur uniformat per la pixelació.
Aquest nou projecte es torna a basar en el directe, dins d’un context preformatic. L’utilització de locucions vol ser un reflex del meu interès pel llenguatge, per la paraula parlada.

11_a2 11_a6 11_a12 11_a13 11_a14 11_a15 11_a17 11_a18