TE LA (Text Local Alignement) ,

 

Existeix alguna estructura interna en la relació entre les descripcions de ciència i ciutat? Es repeteix algun patró que pugui caracteritzar aquesta relació?
Hem construït un dispositiu per a que l’espectador ho pugui fer relacionant mitjançant un alineament local (TE LA) de la narració de dos vídeos del projecte Science of the city

Projecte realitzat juntament amb Aleix Molet i exposat al Arts Santa Mònica a Barcelona (maig 2012)

42_cabinatela