Tag Archives: print

Geo-color , , ,

  Partint de tres fotografies d’Hangar i tres de HICA, cadascuna d’elles és representada des de diferents escales, una presa de la localització en un mapa de Google, una presa de la façana exterior i una presa d’una dependència interior. Cadascuna d’aquestes sis preses fotogràfiques conviuen amb la seva pròpia representació cromàtica, és a dir […]

Roloc , ,

ROLOC. Transformation chromatic stripes Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans. Seguidament es […]

Col·lecció Alineaments ,

  La Col·lecció Alineaments es presenta en forma de quadern i consta, fins al moment, de 4 números. Cada publicació està formada per l’alineació d’un fragment de dos llibres, cada un d’ells és seleccionat per un científic i per algú de l’àmbit de les humanitats, conformant parelles que mostren els seus propis i individuals interessos. […]

Wagensber’s Alphabets ,

  Projecte de Traducció basada en l’equivalència numèrica entre l’ordre numèric i l’ordre alfabètic d’acord amb alguns aforismes del físic Jorge Wagensberg del seu llibre “Si la natura és la resposta, quina era la pregunta?” Aforismes: w1 clasificar es comprimir w2 comprimir es comprender w3 crear es seleccionar w4 mirar es fijar la vista

Renga-Ronda , ,

Aquest llibre és el resultat de l’alineació dels poemes de dos autors, Alec Finlay i Martí Sales. Forma part de l’exposició individual al Highland Institute for Contemporary Art i intenta establir un diàleg entre dos espais, el Highland escocès on es troba el HICA i Hangar (centre de producció i investigació d’arts visuals) de Barcelona. […]

Carpentier seeds ,

“El Viatge a la llavor” és un relat d’Alejo Carpentier. La narració d’aquest escriptor planteja una sèrie de qüestions de gran interès per la seva configuració temporal. El relat es caracteritza per la seva temporalitat invertida. En el relat es narra la vida de Don Marcial, amb la particularitat que la narració s’inicia el dia de […]

Geburte-c ,

Amb l’objectiu de definir els mètodes de treball d’un equip d’investigació apliquem les seves pròpies eines per fer una aproximació. Mitjançant un “alineament de seqüències” aplicat a les transcripcions d’unes entrevistes a l’equip de recerca de Genòmica Computacional (Barcelona Supercomputing Center) aconseguim un nou text que compara els caràcters que es repeteixen. Aquestes transcripcions alineades […]

Sara canta ,

    Resultat de l’alineament (mètode de genòmica computacional) realitzat pel programari Swat5 de la cançó “Ten Little injuns” i la interpretació que en fa Sara, una nena de 2 anys de edad. La capacitat per formar plurals, algunes conjugacions verbals, etc., porta al nen a cometre errors: es tracta del fenomen de la regularització. […]

Concrete Art in Hica ,

      Aquest treball és la traducció numèrica del títol d’una conversa de correu electrònic. La meva intenció va ser mostrar el meu primer contacte establert amb HICA entorn a la proposta de l’exposició col·lectiva sota el nom “concret art in Hica”. La traducció es basa en l’equivalència numèrica entre l’ordre numèric i en ordre […]

La Metonimia de corte onírico , ,

1. sacar partido / 2. de capa caída / 3. estas en forma? / 4. tengo dias malos / 5. esta cayendo una gorda / 6. caer en la cuenta / 7. viene a pelo / 8. no dar al abasto / al cabo de un tiempo / 9. en el fondo de la cuestión […]