Tag Archives: 2007

Testaconfeso ,

Les fronteres de la credibilitat a través dels medis de comunicació es troben en un tràgic punt de feblesa, el progressiu domini i monopolització de les grans agències de notícies han debilitat els seus propis fonaments, la transmisió de la informació. El periodisme amb les seves tradicionals estructures s’esgota i es torna estèril. Testaconfeso s’inserta […]