Tag Archives: 2004

Earme ,

  “Perill: els números| aleatoris acceptats cegament poden portar-nos a cometre errors. Com va fer IBM en els ’60 amb el seu generador RANDU. A la pràctica es generen numeros sencers xn compresos entre 0 i m (mòdul). El mètode mès estès és el de les congruències.” Fragment extret d’un document del Departament de Física […]

Perpetuum Error , ,

Seguint la senda metalingüística, “Pepetuum error” representa una escenificació d’un error etern, creat a partir d’una dada infructuosament processada per un ordinador. Aquest error és el que genera un codi que es va imprimint sobre un paper sense fi, col·locat en la impressora a manera de bucle. L’error serà contínuament processat fins que l’ordinador sigui […]