Tag Archives: 1999

Oribigen , ,

“Tal com apunta el títol, hi ha una certa recerca de l’origen, del moment en què es troben tots els anteriors conceptes. Així, malgrat l’aparent complexitat tècnica amb què ha estat realitzat, aquest treball| sorprèn per la seva independència esteticista, per no caure en la revisió cinètica en la paròdia psicodèlica, en el “technocisme”, ni […]