Sinerte ,

 

Sinerte segueix la temàtica inicia a la sèrie “Convertidos”, encara que intenta anar més enllà de la deshumanització plantejada a través de la utilització d’imatges de biblioteques lliure de drets i que responen a registres estandarditzats. La utilització de composicions mitjançant imatges vectorials de “clip-art” responen a la recerca d’estats inerts, en procés de objetivització. L’error ha quedat substituït per la claredat i senzillesa del recurs gràfic de les imatges vectorials.

Exposat a:
Galería Metropolitana.