Funsaic , ,

Projecte realitzat mitjançant el software ROLOC. Transformation chromatic stripes, creat juntament amb Pau Artigas (taller Estampa).
Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans.

Funsaic

 

Funsaic és el resultat de la contracció de dues paraules, Funchal i mosaic, relacionades amb les dues idees centrals d’un mateix projecte.

Aquest projecte té dues parts, la primera part és una selecció de 135 fotografies del paviment dels carrers de la capital de Madeira, Funchal. La segona part és el resultat d’una codificació d’aquestes imatges a través d’un programari creat per Pau Artigas. Aquest programari, anomenat Roloc, ha estat desenvolupat per obtenir traduccions cromàtiques d’imatges ja creades. Per a aquest projecte els quatre colors van ser seleccionats per Vitor Magalhaes, artista i professor a la Universitat de Funchal, després de ser preguntat pels colors que pogués relacionar amb l’illa de Madeira. Els colors seleccionats creen una imatge a partir de franges verticals.

La imatge final és una imatge doble, la primera és una fotografia del paviment de Funchal i la segona és la codificació a través Roloc de la primera imatge.

Roloc es basa en la codificació cromàtica d’imatges, analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans.

Imatges: paviment de Funchal durant els mesos de març, abril i maig de 2014.
Colors: R:29 G:138 B:14 / R:77 G:187 B:85 / R:228 G:117 B:7 / R:17 G:17 B:246 seleccionats per Vitor Magalhaes.