ONhorari ,

Veure ONhorari projecte on-line

 
ONhorari tracta de transmetre’ns la transversalitat del temps, posant de manifest el pas del temps a través de signes estereotipats de les nostres activitats laborals, instant a instant, cada activitat va aparellada a un moment determinat del dia, considerat un temps universal amb el seu propi temps laboral. En Onhorari cadascun dels números corresponents a l’horari laboral, és presentat com un acte personal, voluntari i plenament conscient d’estar registrant cada instant del seu propi context.
 
El fet de presentar aquest projecte en la xarxa és fonamental per el fet que aquest medi atorga una materialitat concreta a un concepte tan immaterial com és el temps, apel·lant al mateix temps a la nostra capacitat per a traduir el temps i l’espai en termes visibles de la mateixa manera que ho fa On Kawara en les seves Date Paintings.