Munchoax (video) ,

El projecte Munchoax incideix, des de tres perspectives molt diferents, en la multiplicitat de formes en les quals es presenta l’engany.
1. El Poema Instantes de Jorge Luis Borges.
2. El grup de música pop Milli Vanilli.
3. El documental televisiu Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?
A través de la mostra d’aquestes tres diferents manifestacions es pretén entrar en el debat de dues realitats, com el real i alló construït es mouen en un fràgil terreny ple de contradiccions i paradoxes que ens poden remetre al debat de l’originalitat, de l’autoria.
L’ésser humà és l’únic animal que parla. Fer ús de símbols -més enllà dels purs mecanismes instintius- implica un engany, ja que es basa en la utilització de trets a través d’una convenció ámpliamente acceptada. Parlar és, per tant, deixar sempre oberta la possibilitat d’enganyar. El símbol, en tant convenció, frega aquesta aresta de l’engany: El discurs és la negació de la cosa concreta. Engany no maliciós, podria dir-se; engany més enllà de la intenció.