Localització simultània ,

Aquesta peça es basa en una lectura per a l’acte inaugural o tancament de l’exposició Simultanious translation a la la galeria HICA a Escòcia (2012). Utilitzant la comunicació on-line es realitzarà una lectura en basada en la geolocalització de l’espai on es realitza la lectura, Inverness (Escòcia) i a Hangar (Barcelona). A Hangar és visualitzarà la geolocalització de Hica -Lat: 57 ¬∞ 19,36 32 “N Long: 4 ¬∞ 18’51 77” O- i a Hica és visualitzarà la geolocalització d’Hangar – Lat 48 ¬∞ 30’54 79 “N Long: 0 ¬∞ 32’12 58” E.
Aquests espais separats espacialment queden units per compartir un mateix temps, la simultaneïtat depèn de l’observador, no hi ha temps objectiu.

Per dur a terme aquesta lectura utilitzem l’alfabet per paraules (Spelling_alphabet), el conjunt de paraules que cadascuna representa una lletra de l’alfabet.

IMG_0068_A_w
live_hica2