La Fauna de los espejos ,


 

El projecte consisteix en una espai contenidor amb miralls disposats a les seves parets interiors, sobre els quals s’ofereix a l’espectador la possibilitat d’intervenir amb grafitis, mitjançant la disposició de pintallabis al terra. En el centre quatre monitors i una impressora, amb un bucle situat en la part superior que permet la recuperació del paper i sobre el qual s’imprimeix un error provocat per la pròpia impressora.

L’alteració i la pèrdua de la percepció del real, en aquest joc laberíntic d’aparences i especulacions, és conseqüència de la informació i la seva mediatització. Aquesta ha abolit els fets creant una desinformació i confusió generalitzada, on els esdeveniments s’obliden rapidament, com si fossin ficcions i no fets reals. La identitat, com una de les creacions de la memòria, es troba amenaçada per la desorientació i això obliga a crear constantment un món i un jo que substitueixin el que s’està oblidant i perdent constantment. Perdre la memòria és perdre el llenguatge, perdre el llenguatge és perdre la realitat i perdre la realitat és perdre’s.

Projecte conjuntament amb Jordi Encinas. Projecte no realizat.