Geo-color , , ,

 

Partint de tres fotografies d’Hangar i tres de HICA, cadascuna d’elles és representada des de diferents escales, una presa de la localització en un mapa de Google, una presa de la façana exterior i una presa d’una dependència interior. Cadascuna d’aquestes sis preses fotogràfiques conviuen amb la seva pròpia representació cromàtica, és a dir aquestes preses són codificades segons la seva proporció de color, en concret les seves aproximacions als colors, blau, verd clar, verd fosc, groc, gris i vermell. Com més blaus tingui la codificació es representarà amb una franja més ampla de blau i així amb la resta de colors. L’objectiu és obtenir una imatge amb els mateixos percentatges de color però representats segons una reordenació que els aglutina. Si s’observa amb més detall les preses fotogràfiques també estan modificades amb la reducció de la seva resolució, és a dir produint l’efecte comú de pixelació, el que s’obté amb la codificació cromàtica és una màxima pixelació una posterior aglutinació vertical.