Geburte-c ,

Amb l’objectiu de definir els mètodes de treball d’un equip d’investigació apliquem les seves pròpies eines per fer una aproximació. Mitjançant un “alineament de seqüències” aplicat a les transcripcions d’unes entrevistes a l’equip de recerca de Genòmica Computacional (Barcelona Supercomputing Center) aconseguim un nou text que compara els caràcters que es repeteixen. Aquestes transcripcions alineades prenen forma de quadern.

Un “alineament de seqüències” en bioinformàtica és una forma de representar i comparar dues o més seqüències d’ADN per ressaltar les seves zones de semblança, que podrien indicar relacions funcionals o evolutives entre els gens.

59_img4109