Fragoral ,

El ser humà és l’únic animal que parla. Fer ús de símbols -més enllà dels purs mecanismes instintius- implica un engany, ja que es basa en la utilització de trets a través d’una convenció ámpliamente acceptada. Parlar és, per tant, deixar sempre oberta la possibilitat d’enganyar. El símbol, en tant convenció, frega aquesta aresta de l’engany: El discurs és la negació de la cosa concreta. Engany no maliciós, podria dir-se; engany més enllà de la intenció.

En la meva proposta per a Actions on Christmas Eve he recorregut a la tradició com a únic element per ser referenciat com demostració del dia seleccionat. Davant d’una realitat en contínua fragilitat de dispositius materials falsables fujo d’aquests per prendre com a referent d’una tradició, pròpia de la nostra cultura catòlica, el recitar del vers de nadal.