Earme ,

 

“Perill: els números| aleatoris acceptats cegament poden portar-nos a cometre errors. Com va fer IBM en els ’60 amb el seu generador RANDU. A la pràctica es generen numeros sencers xn compresos entre 0 i m (mòdul). El mètode mès estès és el de les congruències.”

Fragment extret d’un document del Departament de Física Teórica de la Universitat Complutense.

 

Formato inicial Betacam. 5, 46,,
Montage: Olga Martínez
Música: Teledroom “Set sail son”

Exposicions
VADFestival. Girona, 2004
Resfest. Barcelona, 2005