Category Archives: PRJ

PaTex risxas , ,

La sèrie Torvix és un conjunt de peces de vídeo descarregades de la xarxa en les que es pot escoltar una veu, en algunes com a discurs altres com cançó. Torvix (text-order-vídeo) és una aplicació que reordena l’edició de vídeo segons el text que s’escolta i ho fa segons l’ordre en què apareixen les lletres […]

Contam ada , ,

La sèrie Torvix és un conjunt de peces de vídeo descarregades de la xarxa en les que es pot escoltar una veu, en algunes com a discurs altres com cançó. Torvix (text-order-vídeo) és una aplicació que reordena l’edició de vídeo segons el text que s’escolta i ho fa segons l’ordre en què apareixen les lletres […]

Localització simultània ,

Aquesta peça es basa en una lectura per a l’acte inaugural o tancament de l’exposició Simultanious translation a la la galeria HICA a Escòcia (2012). Utilitzant la comunicació on-line es realitzarà una lectura en basada en la geolocalització de l’espai on es realitza la lectura, Inverness (Escòcia) i a Hangar (Barcelona). A Hangar és visualitzarà […]

Black_yelow_white ,

Lectura Black_yelow_white L’estructura d’aquest text consta de 8 parts, cadascuna d’elles pretén simular l’acció d’impressió de la peça Tilottama-Kotekan Alignment. Basada en la repetició dels diferents elements cromàtics que conté la imatge, la paraules que li donen el títol, Black_yelow_white, es van barrejant, al seu torn amb la paraula Tilottama. Lectura presentada el dia 30 […]

Lectura prestada i usada ,

Lectura a tres veus. Veu modulada per vocoder. Aquest treball es presenta en directe a través d’una lectura mitjançant el llenguatge de lletrejar, fonètica spelling . La primera part de la lectura es basa en la reinterpretació del text del llibre d’E Agustí Paraules usades . En el qual un llistat aparentment inconnex de paraules […]

The white wall ,

“El muro blanco sosiega al vidente, quien a su vez redobla esa blancura con el sosiego de la mirada.” Jorge Guillén. El argumento de la obra. 1969 Aquest treball es presenta en directe a través d’una lectura mitjançant el llenguatge de lletrejar, “fonètic spelling”. Pretén descobrir un missatge que parla d’alló que s’amaga rere la […]

Roloc , ,

ROLOC. Transformation chromatic stripes Roloc és un software experimental que es basa en la codificació cromàtica d’imatges. Roloc analitza una imatge i, a partir d’uns colors predeterminats per l’usuari, la reconverteix en franges de diferents mides segons la seva proporció cromàtica. D’aquesta manera tota imatge es reordena en franges verticals de colors plans. Seguidament es […]