Category Archives: 2000-2016

Earme ,

  “Perill: els números| aleatoris acceptats cegament poden portar-nos a cometre errors. Com va fer IBM en els ’60 amb el seu generador RANDU. A la pràctica es generen numeros sencers xn compresos entre 0 i m (mòdul). El mètode mès estès és el de les congruències.” Fragment extret d’un document del Departament de Física […]

Perpetuum Error , ,

Seguint la senda metalingüística, “Pepetuum error” representa una escenificació d’un error etern, creat a partir d’una dada infructuosament processada per un ordinador. Aquest error és el que genera un codi que es va imprimint sobre un paper sense fi, col·locat en la impressora a manera de bucle. L’error serà contínuament processat fins que l’ordinador sigui […]

ö±8skmãXÞhX¶¯ ,

ö±8skmX®_X¶¯ és el producte de la descodificació i codificació de fitxers digitals. Durant aquests processos sovint sorgeixen errors. La funció de passar un test, provar un codi o un programari i fins i tot la inestabilitat del propi ordinador, ens duu sovint a resultats inesperats, incontrolats, estranys i propis del procés d’assaig, però no obstant […]

La Fauna de los espejos ,

  El projecte consisteix en una espai contenidor amb miralls disposats a les seves parets interiors, sobre els quals s’ofereix a l’espectador la possibilitat d’intervenir amb grafitis, mitjançant la disposició de pintallabis al terra. En el centre quatre monitors i una impressora, amb un bucle situat en la part superior que permet la recuperació del […]

Fase Clau ,

Fase Clau vol donar resposta a la lectura del llibre “La física de la inmortalidad” del profesor en física Frank J. Tipler, on es descriu la seva teoría del Punt Omega. Tipler afirma estar en disposició de provar l’existència de vida després de la mort, a causa d’una intel·ligència artificial que ell denomina “Punt Omega”, […]

Sinerte ,

  Sinerte segueix la temàtica inicia a la sèrie “Convertidos”, encara que intenta anar més enllà de la deshumanització plantejada a través de la utilització d’imatges de biblioteques lliure de drets i que responen a registres estandarditzats. La utilització de composicions mitjançant imatges vectorials de “clip-art” responen a la recerca d’estats inerts, en procés de […]

Convertidos ,

El llenguatge telemàtic, la tecnologia i la seva acció en el cos articulen la reflexió de “Convertits” entorn de la producció del text i la mirada. Imatges digitals, en gran grandària, de rostres desdoblegats, simètrics i inexpresivos i sistemes aleatoris de signes que els conformen o travessen en un ordre lineal i impecable, o es […]

Transic#1 / Transic#2 ,

Transic és un conjunt de dues seqüències curtes que, al mateix temps, formen part d’un projecte més ampli anomenat Sinerte. En Transic es recreen possibles vincles entre fets explosius i implosius a través d’elements que simbolitzen l’error. L’error és un element clau i és representat com una forma que genera i dóna a llum a […]

Oribigen , ,

“Tal com apunta el títol, hi ha una certa recerca de l’origen, del moment en què es troben tots els anteriors conceptes. Així, malgrat l’aparent complexitat tècnica amb què ha estat realitzat, aquest treball| sorprèn per la seva independència esteticista, per no caure en la revisió cinètica en la paròdia psicodèlica, en el “technocisme”, ni […]