Category Archives: 2000-2016

Munchoax (video) ,

El projecte Munchoax incideix, des de tres perspectives molt diferents, en la multiplicitat de formes en les quals es presenta l’engany. 1. El Poema Instantes de Jorge Luis Borges. 2. El grup de música pop Milli Vanilli. 3. El documental televisiu Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon? A través de la mostra d’aquestes […]

Fragoral ,

El ser humà és l’únic animal que parla. Fer ús de símbols -més enllà dels purs mecanismes instintius- implica un engany, ja que es basa en la utilització de trets a través d’una convenció ámpliamente acceptada. Parlar és, per tant, deixar sempre oberta la possibilitat d’enganyar. El símbol, en tant convenció, frega aquesta aresta de […]

Testaconfeso ,

Les fronteres de la credibilitat a través dels medis de comunicació es troben en un tràgic punt de feblesa, el progressiu domini i monopolització de les grans agències de notícies han debilitat els seus propis fonaments, la transmisió de la informació. El periodisme amb les seves tradicionals estructures s’esgota i es torna estèril. Testaconfeso s’inserta […]

Patterns ,

En la sèrie Patterns, la imatge, lluny de la seva unicitat icònica, es veu contaminada per la intrusió de continguts o texts que estableixen diferents tipus de relació amb la informació visual amb la intenció d’arribar a extrems absolutament inconnexos o paradoxals. La unió de dues imatges provinents de naturaleses antagòniques, imatges vectorials i imatges […]

Alear v_shots ,

“Alear v_shots” és un llibre que es va gestar durant els anys 2004 i 2005, des de llavors s’ha anat adaptant per a diferents presentacions com “Alear v_fr”, en format de col lecció de nou petits llibres amb la seva corresponent mini-cd. Cada llibret coincideix amb una de les nou parts que conformen el reactiu […]

Alear v_modular ,

  Aquest és un projecte basat en l’aleatorietat manipulada a través de mitjans digitals, de càlculs computacionals realitzats per l’ordinador. Elements de la comunicació seràn presentats a través de factors aleatoris que determinaran una visualització única. “Alear v_modular” forma part de la meva tesi doctoral, “Alear: Arte procesual Aleatorio. La aleatoriedad en el Computer-Art”.  

Earme ,

  “Perill: els números| aleatoris acceptats cegament poden portar-nos a cometre errors. Com va fer IBM en els ’60 amb el seu generador RANDU. A la pràctica es generen numeros sencers xn compresos entre 0 i m (mòdul). El mètode mès estès és el de les congruències.” Fragment extret d’un document del Departament de Física […]

Perpetuum Error , ,

Seguint la senda metalingüística, “Pepetuum error” representa una escenificació d’un error etern, creat a partir d’una dada infructuosament processada per un ordinador. Aquest error és el que genera un codi que es va imprimint sobre un paper sense fi, col·locat en la impressora a manera de bucle. L’error serà contínuament processat fins que l’ordinador sigui […]