Carpentier seeds ,


“El Viatge a la llavor” és un relat d’Alejo Carpentier. La narració d’aquest escriptor planteja una sèrie de qüestions de gran interès per la seva configuració temporal. El relat es caracteritza per la seva temporalitat invertida.
En el relat es narra la vida de Don Marcial, amb la particularitat que la narració s’inicia el dia de la seva mort i avança cap al moment de la seva gestació. El narrador, valent-se del seu distanciament respecte dels fets, pot apreciar-los en la seva globalitat i presentar-los en l’ordre que consideri oportú. Don Marcial torna a viure la seva vida cap enrere després de mort i, per això, el narrador respecta en l’essencial l’ordre dels esdeveniments de la història.
Immersos en una revisió de la linealitat de la successió dels fets la proposta es concreta en una selecció de diversos fragments de diferents capítols del relat i es procedeix a la seva alineació mitjançant el mètode genòmic, comparant una versió en l’idioma original (espanyol) i una versió en anglès.