Anjopa Seitpa-Vatsal ,

https://www.youtube.com/watch?v=vZoS5jQnAHY

 

“Anjopa Seitpa-Vatsal. Reconstrucció d’una experiència educativa”

El paper de l’etapa educativa de cadascú de nosaltres ve molt influenciada per les programacions pedagògiques de les escoles. Joan Salvat-Papasseit ha estat un dels autors més presents que apareix en diferents nivells o cicles de l’ensenyament. Papasseit, des de diferents perspectives i des de la seva incorporació als anys setanta en l’esfera educativa, planeja com a una figura de poeta destacat.

És per aixó que el camí de la recerca per a elaborar aquest projecte s’ha centrat en un primer moment en l’activitat docent a les escoles. A través de la coordinació pedagógica a l’Escola Pia Balmes sorgeix l’oferiment de crear unes activitats adreçades a diversos grups d’alumnes. En total s’han programat nou setmanes per a introduir diferents maneres de llegir, recitar, interpretar, clamar, visualitzar, silenciar… poemes. El repte és la introducció en l’experiència i en l’experiment de la lectura a través de la figura del poetavanguardistacatalà, amb mètodes de repetició, fragmentació, inversió… llegint alguns textes i enregistrant-los en video. Un blog va fent de guia, repàs i arxiu de tot el que es proposa.

Formalització
Un cop finalitzada la tasca d’inmersió a les aules i els enregistraments de les diferents activitats s’ha passat a la relectura del material videogràfic a travès d’un software que reinterpreta i reordena els frames segons unes normes que volen evidenciar l’experimentació i la fragmentació del material original. El resultat final es presenta sota dos formats, el lineal i el mostrat en directe, tots dos són la visualització d’alguns poemes del poeta mitjançant la recodificació basada en la següent fórmula: LLetra = Segon video, 36 lletres abecedari = 36 segons de video. Cada enregistrament de video es ajustat a 36 segons, cada lletra del abecedari es correspon amb un segon d’aquest enregistrament. El video resultant és una construcció de la lectura del poema escollit lletra per lletra, segon a segon.

Amb l’objectiu de confeccionar una gramàtica audiovisual, a part de les lletres dels poemes llegits, també s’han traduït les separacions entre paraules, els salts de línia, les majúscules, els accents, els signes de puntuació, etc., completant d’aquesta manera la complexitat interna dels textos, de l’escriptura. L’experiència viscuda a l’escola ha estat traspassada al muntatge computo-audiovisual, tot arribant a una nova gramàtica de fragmentació.

Aquesta és una obra que respon a la inicitiva de les comisàries Maia Creus i Pilar Bonet enmarcada dins de l’exposició “Salvat-Papasseit, Poetavanguardistacatalà”. Exposició mostrada al públic del 23 de desembre de 2010 al 27 de març de 2011 al Arts Santa Mònica de Barcelona, amb la coproducció de la Institució de les Lletres Catalanes i el Arts Santa Mònica. Anjopa Seitpa-Vatsal preten ser un homenatge nominal al poeta Joan Salvat-Papasseit, al seu record i a la seva permanent aportació creativa.