Alear v_net ,

Alear v_net està format per un text fragmentat i unes il·lustracions que interpreten aquest mateix text. Cada text introdueix a cadascuna de les nou parts que conformen el reactiu Alear v_cd ia 12 pàgines il·lustrades. Es poden identificar passatges, frases o simplement expressions d’altres autors com I. Calvino, J. Cortazar, GG Marquez, J. Cage, J. Fontcuberta, B. Casares, FJ Tipler, S. Becket, J. Perucho, L. Reed i JL Borges. L’interès se centra en com utilitzant fragments d’altres i manipulant poder crear una nova història a la manera de “mashup”.

Veure Alear v_net project on-line