ö±8skmãXÞhX¶¯ ,

ö±8skmX®_X¶¯ és el producte de la descodificació i codificació de fitxers digitals. Durant aquests processos sovint sorgeixen errors. La funció de passar un test, provar un codi o un programari i fins i tot la inestabilitat del propi ordinador, ens duu sovint a resultats inesperats, incontrolats, estranys i propis del procés d’assaig, però no obstant això suggeridors.
A ö±8skmX®!=hX¶¯ l’error és un valor dintre del procés de treball, per això és una reflexió metalingüística, on el propi mitjà és un dels arguments del projecte. A aquest se suma la unificació de disciplines dispars per l’ús de codis similars que permeten, per exemple, la interpretació visual de documents sonors.

 

Impresió digital sobre paper adhesiu sobre foam laminat de protecció de politilè.

Exposat a:
Galeria Ferran Cano. Barcelona (gener 2001)